Anunturi

16.02.2021 – FLORICON SALUBISRL va informeaza ca in anul 2021 va desfasura in aria de operare Zona 7- Campina, campaniile periodice de colectare a des1eur ilor p~riculoase din deseur ile menajere (de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, cutii de vopsea, recipiente de la diluanti/uleiuri auto), baterii si acumulatori portabili, becuri, tuburi fluorescente, tuburi halogen, respectiv a deseurilor voluminoase (mbbilier uzat: canapele, mese, scaune, saltele, covoare; deseuri de echipamente electrice si electronice: frigidere, televizoare, masini spalat etc.).

09.02.2021 – REZULTATUL FINAL la concursul pentru ocuparea funcţiei contractualede muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

05.02.2021  – EZULTAT INTERVIUla concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

02.02.2021 – Rezultatul probei practicela concursul pentru ocuparea funcţiei contractualede muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

25.01.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere laconcursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privat

08.01.2021 Anunt organizare concurs post muncitor necalificat, Compartiment administrarea domeniului public si privat

07.01.2021  Rezultat final concurs asistent medical -Compartiment cabinet medical școlar

05.01.2021 anunt privind rezultatul obţinut la interviul din 05.01.2021 în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale deexecuție de Asistent medical– Compartiment Cabinet medical școlardin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornul scolar