Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

23.04.2019

Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare

Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare organizat pentru func!ia publica de executie de inspector asistent - compartiment Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


19.04.2019

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise concurs de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector asistent - Compartiment Cheltuieli in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


15.04.2019

Rezultatul selectiei de dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Rezultate


20.03.2019

ANUNȚ

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
- o funcţie - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Buget Local, Compartiment Cheltuieli...
Anunțul


07.03.2019

Tabel

privind rezultatul obținut la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


06.03.2019

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Cornu județul Prahova prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. Cornu, județul Prahova anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 28,58 hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 21.03.2019 ora 10.00 la sediul Primăriei Cornu, localitatea Cornu, Bdul Eroilor, nr.16. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Cornu în perioada 11-20.03.2019.
.


04.03.2019

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


25.02.2019

REZULTAT SELECȚIE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


07.02.2019

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Primăria comunei Cornu, cu sediul în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 750 judeţul Prahova telefon: 0244367461, organizează concurs de ocupare a unui post contractual vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011.


29.01.2019

Modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu

DISPOZIŢIA NR.8 din 25 IANUARIE 2019 privind modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu.


29.01.2019

ANUNȚ LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.02.2019, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com