Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului local Cornu

Anexă la HCL nr. 45 din 21 iulie 2016

Consiliul local al comunei CORNU este autoritatea administrației publice locale deliberative, constituit din 13 de consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii.
În activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuțiile conform limitelor de competență materială stabilite prin Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și a celor cuprinse în alte legi și cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții la ședințele Consiliului local.

Citește mai mult…

Componența Comisiilor de specialitate

Comisia de specialitate nr. 1

pentru următoarele domenii:
dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern,
va avea următoarea componență:
1.PRESEDINTE: Iulian VOICA
2.SECRETAR: Angelica Elena IONESCU
3.MEMBRII: Nicolae TUDOR, Ioan MANTA, Sorin ISAR.

Comisia de specialitate nr. 2

pentru următoarele domenii:
muncă şi protecţie socială învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport,
va avea următoarea componență:
1.PRESEDINTE: Ştefan Nicolae CÎRCIU
2.SECRETAR: Nicoleta STOIAN
3.MEMBRII: Bogdan-Vasile IONESCU, Dan ALEXANDRU, Nicolae ZIDARU.

Comisia de specialitate nr. 3

pentru următoarele domenii:
administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică,
va avea următoarea componențăƒ:
1. PRESEDINTE: Nicolae SAVU
2. SECRETAR: Marius IANCU
3. MEMBRII: Gabriel-Luigi IANCU.